Sárospataki Lapok, 1900 (19. évfolyam, 1-53. szám)

Sárospataki Lápok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉbO A „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KMLÖNYE. 1900. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE Dl TÜDŐS 3STDÜN. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STBINFELD JENŐ, AZ EV. RBF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1900.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék