Sárospataki Református Lapok, 1910 (6. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki Református Lapok A tiszáninneni református egyházkerület és a sárospataki főiskola közlönye 1910 VI. évfolyam. Főszerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó Radácsi György Dr. Rácz Lajos F őmunkatársak Dr. Finkey Ferenc Harsányi István Sárospatak, 1910. Nyomtatták Dani és Fischer a ref. főiskola betűivel. _____________________________________ 40 ÓL J

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék