Sárospataki Református Lapok, 1916 (12. évfolyam, 1-53. szám)

Főszerkesztő Radácsi György SÁJÍOSPÁTAKí NYOMATOTT A REF. FŐISKOLA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 19Í7. Simm REFORMÁTUS LÁPOK Á TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. Föftiühkatäfsäk: Harsányi István Dr» Búza László Felelős szerkesztő és kiadó Dr. Rácz Lajos

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék