Sárospataki Református Lapok, 1919 (15. évfolyam, 1-11. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMMUTATÓ; I.Vezércikkek és egyéb cikkek. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK. 1919» Az Egyház és állam szétválasztása Németországban 26-28. Az uj év küszöbén 1-2,9-10,17-18. Doktor DezsoiA lelkészi fizetés rendezéá kérdéséhez 35-36. Egy ref. lelkipásztor:Quid nunc? 25-26. Gulyás József:Az iskolák államosítása 42. Irányvonalak az állami vallásoktatás számára 43. Ja,i a győzőknek!33-34. Karászy Benő:Egyházunk jövője 10-11. Kultúrharc előtt 41-42. lk.:Az iskolai vallásoktatás 36-37. Manifesztáció a valláserkölcsi nevelés mellett 11-12. Ruszkay Gyula:Erény-e a megelégedés?4-5,19-21,37-38,45-46. R-s.:Nagyobb gyülekezete nk önállósítása 34-35. ÍPetry -^lek ÍRaffay Sándor!* A protestánsok kérelme Wilsonhoz 21. jjózan Miklós {) Süt6 Kálmán:Méltóságos Püspök UR! 5. " :Néhány szó az egyházlátogatás alkalmából 18-19. Takács Mihály:A forradalom és a református egyház.2-4. Zsoldos Benő:Régi reformátusok leveles-ládájából.44. II.Versek. László Sándor:Lesz-é? 19. Sántha Károly:Fohász 38. III.Könyvismertetés. Nagy Béla:Makkay Sándor:A halál misztériuma 21. IV.Irodalom. 5-6,13-14,28.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék