Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1821

JUVENTUS REGII MAJORJS GYMNASII sornoNiiffsis ORD. S. BEN ED. IN CLASSES REDACTA: E Q U A EMINENTES E MUNIFICENTIA CELSISSIMI S. R. I. PRINCIPIS. ULI ESZTERHÁZI Ü3B &ALAJTXBA REGNI HUNGÁRIÁÉ QUONDAM FÁLATINI ETC. ' JÜXTA MERITUM PROGRESSUS LITER ARII ALTERO SEMESTRI EXHIBITI PRAEMIIS PUBLICE DONÁTI SÜNT ANNO MDCCCXXL . 1 Ul. SOPRONI I, Tjpis Katharinae R u 1 t i á t,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék