Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1832

JUYENTUS REGI! MAJORIS GYMNASII s oraosfiEjsrsxs ORD, S. BENED. IN CLASSES REDACTA: E Q U A EMINENTES E MUNIFICENTIA CELSISSIMI S. R. I. PRINCIPIS PAULI ESZTERHÁZI 3DE &AIA1ÍHA REG NI HUNGÁRIÁÉ QUONDAM P A L A T I N 1 ETC. JÜXTA MERITUM PROGRESSUS LITERARII ALTERö SEMESTRI EXHIBITI P R A E M I I S DONÁTI SÜNT ANNO BISSERTILI MDCCCXXX1I. h 8 'U. VWUWM/Mwg ^ATWVIWWVM» SOPRONI T y p i s Catharinae K 11 1 t s á r.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék