Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1858

í>es otröíMtríjí arn ^cWuffe t>t$ ^cíjuljttljreö Oedenburg, 1859. $nttf UDii 9Í&OÍÍ Sicidjarö in Dcbeuburg*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék