Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1862

A rende§ tantárgyakból VIII 0S5 ','Hl JBA N. 1 tanulónak neve, hitvallása,*) ösztöndíjas- vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv fiörlignyelv Magyarnyelv Németnyelv Történelem Mennyiségtan Természettan Bölcsészet Helyzetszám Általános sorozat Ádám János dicséretes feszült kellő jeles jó jó jó jó jó jó jó jó 7-ik 13 tantárs között I. rendű Berghofer István dicséretes feszült kellő jó jó jó jó jó jó jó elégséges jó 10-ik I. rendű Goppold Móricz Horváth Rezsó' dicséretes dicséretes feszült feszült kellő ernyedetlen jó jeles jó jeles jó jeles jó jó jó jeles jó jeles jó jeles jó kitűnő jó jeles 9-ik 4-ik I. rendű jeles 5 Kleinl Ignácz dicséretes kellő kellő jó jó elégséges elégséges jó elégséges elégséges elégséges elégséges 13-ik I. rendű Paur Antal dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő kitűnő jeles 1-ső jeles Pesti Gyula dicséretes feszült kellő jeles jó jó jeles jó jó jó jó 6-ik I. rendű Princz Ferencz dicséretes feszült kellő jeles jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles 5-ik I. rendű Ruttrich Ágoston, győri árva dijas dicséretes kellő kellő jeles jó elégséges elégséges jó jó jó jó jó 11-ik I. rendű 10 Simon Bálint dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő kitűnő jeles 2-ik jeles Simon Ödön dicséretes feszült ernyedetlen jeles ieles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles 3-ik jeles Tieber Antal dicséretes kellő kellő F jó jó jó jó jó jó jó 8-ik I. rendű Wernliardt János dicséretes feszült kellő jó jó jó elégséges jó elégséges jó jó jó 12-ik I. rendű Összesen 13. III. OSníLIBM. m e v e k Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv Görögnyelv Magyarnyelv Németnyelv Történelem Mennyiségtől Természettan Bölcsészet Helyzetszám Általános sorozat Bobleter Ignácz, Langecker dijas dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles 2-ik 11 tantárs között jeles Fink Gyula dicséretes feszült kellő jeles jeles jó jó jeles jó jeles jeles jeles 3-ik I. rendű Gánstlialer Nándor dicséretes feszült kellő jeles jó jó jó jó jó jó jó jó 5-ik I. rendű Hannibal Móricz törvényszerű szórakozott kellő jó elegséges jó jeles jó jó elégséges elégséges jó 6-ik I. rendű 5 Hasper Ferencz törvényszerű kellő kellő jeles jó jó jó jeles jó jó jó elégséges 4-ik I. rendű Hasper János kevésbbé törvénysz. változó kellő jó elégséges jó elégséges jó elégséges jó jó elégséges 8-ik I. rendű Heidenhofer József törvényszerű változó hanyatló jeles elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 11-ik I. rendű Iioser Ármin dicséretes kellő kellő jó elégséges elégséges elégséges jeles elégséges elégséges elégséges jó 10-ik I. rendű Kollár Gyula törvényszerű kellő kellő jó elégséges elégséges jeles jó jó jó jó elégséges 7-ik I. rendű 10 Medveczky Aladár, M. Teréz. dij. kevésbbé törvénysz. változó hanyatló jó jó jó elégséges jeles elégséges elégséges elégséges elégséges 9-ik I. rendű Szalay Imre dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles kitűnő jeles kitűnő jeles jeles jeles 1-ső jeles Összesen f 1. TI. OSZTAUBAN. KT e v e Al Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv Görögnyelv Magyarnyelv Németnyelv Történelem Mennyiségtan Bölcsészet Helyzetszám Általános sorozat Beidl Emil ....... dicséretes kellő kellő jó elégséges elégséges jó jó jó jó jó 11-ik 16 tantárs között I. rendű Bischof Mihály törvényszerű változó csekély jó elégséges l'OSZ elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 15-ik Hl. rendű Bóka Ede, Széchenyi dijas . . törvényszerű kellő kellő elégséges elégséges elégséges jó jó jó jó elégséges 12-ik I. rendű Cavallar Vilmos törvényszerű változó hanyatló elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 14-ik I. rendű 5 Faszl Alajos, Fercsák dijas . törvényszerű feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő jeles 4-ik jeles Grohmann Lajos dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jó jó jó jó elégséges jó 9-ik I. rendű Haas Ferencz törvényszerű szórakozott csekély elégséges elégtelen rosz elégséges elégséges elégséges elégséges elégtelen 16-ik III. rendű Horváth Sándor dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles kitűnő jeles kitűnő jeles jeles 2-ik jeles Kratochwill Frigyes .... dicséretes feszült kellő jeles jeles jeles jó jeles jó jeles jó 6-ik I. rendű 10 Kretscliy Ferencz, Langecker dij. dicséretes kellő kellő jeles jó jó jó jó jó elégséges jó 10-ik I. rendű Kurcsi János törvényszerű feszült ernyedetlen jeles jeles jeles kitűnő jeles jeles jeles jeles 3-ik jeles Labach Sándor, Langecker dijas dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő jeles jeles kitűnő jeles kitűnő kitűnő jeles 1-ső jeles Molnár Sándor törvényszerű feszült ernyedetlen jeles jó jó jeles jó kitűnő jeles jó 7-ik I. rendű Pfeiffer Géza dicséretes kellő kellő jeles jó jó jó jeles jó jó jeles 8-ik I. rendű 15 Pichler István dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő jó jeles jeles jeles jó jeles jó 5-ik I. rendű Vollnhofer Antal törvényszerű kellő kellő jó jó elégséges elégséges jó elégséges elégséges elégséges 13-ik I. rendű Összesen 16. *) Az egész ifjúság kivétel nélkül romai kath. vallású. A kitűnők és jelesek herczeg £szterliázyféle könyvjutalmat nyertek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék