Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1862

V. OSÍTÁLTBAI ÜÜT e v e k % Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv Gürögnyelv Magyarnyelv Németnyelv Történelem Mennyiségtan Természet­rajz Természettan Helyzetszám Általános sorozat Dekovics Mihály törvényszerű változó csekély elégséges elégséges elégséges elégséges jó elégséges elégséges elégséges jó 17-ik 19 tantárs között I. rendű Franschitz József dicséretes kellő kellő jeles jó jeles jó jó jeles kitűnő jeles jeles S-ik I. rendű Hannibal József, Benők dijas . törvényszerű változó hanyatló jó elégséges elégséges jó jó jó elégséges elégséges jó 15-ik I. rendű Hofímann Ede . . ... . dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő jeles jeles kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő 1-ső kitűnő 5 Kundt Gyula dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő kitűnő kitűnő 3-ik jeles Kutrovics Sándor, Lippuy dijas törvényszerű kellő hanyatló jeles elégséges elégséges jeles jó jó elégséges elégséges jó 13-ik I. rendű Lingl József, Swoboda dijas dicséretes kellő kellő jeles jó jó jó jeles jeles kitűnő kitűnő jeles 7-ik I. rendű Losy Béla, Lippay dijas . . . törvényszerű változó csekély jó elégséges elégtelen jeles elégséges jó elégséges elégséges elégséges 19-ik II. rendi' Mayer Henrik dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő jeles jeles kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő 2-ik kitűnő 10 Molnár István törvényszerű változó csekély elégséges elégséges elégséges jó elégséges jó elégséges elégséges elégséges 18-ik I. rendű Papp Imre, ismétlő .... törvényszerű változó kellő jó jó j^ jeles jó jó jó jó jó 11-ik I. rendű Pregler József, Swobuda dijas . dicséretes kellő kellő jó jó jó jó jó jeles jeles kitűnő jeles 9-ik I. rendű Schischka Jenő, ismétlő . dicséretes változó kellő jeles jó jó elégséges jó jó elégséges kitűnő elégséges 12-ik I. rendű Scliönfeld Ernő törvényszerű változó kellő jó elégséges elégséges jó jó jó elégséges jó jó 14-ik I. rendű 15 Simon Dénes, M. Teréz, dijas dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles kitűnő jó kitűnő kitűnő jeles jeles 5-ik jeles Spátay István dicséretes feszült kellő kitűnő jeles jó kitűnő jeles jeles jeles jeles jeles 6-ik jeles Wellanschits János .... dicséretes kellő kellő jó jó jó jó jeles jó jó jó jó 10-ik I. rendű Wernhardt Mihály dicséretes változó hanyatló jó elégséges elégséges elégséges jó elégséges jó elégséges jó 16-ik I. rendű Widder Cziprián dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő kitűnő kitűnő jeles 4-ik jeles Összesen 19. OSüTALTBANt Hevek Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv Magyarnyelv Németnyelv Történelem Mennyiségicin Természet­rajz Természettan Helyzetszáni Általános sorozat Bejczy Ödön törvényszerű kellő kellő jó elégséges jó elégséges jó elégséges jó jó 10-ik Idtantni's között I. rendű Böhm Pál dicséretes feszült kellő jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles 4-ik jeles Fiedler Károly dicséretes feszült kellő­jeles jó jó jeles jó jeles jó jeles 6-ik I. rendű Füzy Jenő törvényszerű kellő kellő jeles jó jeles jó jeles jeles elégséges jeles 7-ik I. rendű 5 Hahnenkamp Rezső .... törvényszerű feszült ernyedetlen kitűnő jeles jeles jeles kitűnő kitűnő jeles kitűnő 1-ső jeles Koller Sándor törvényszerű feszült ernyedetlen kitűnő jeles jeles jeles kitűnő kitűnő jeles jeles 2-ik jeles Kremszner Zsiga kevésbbé törvénysz. változó hanyatló jeles jó jeles jeles jeles jó elégséges jó 8-ik I. rendű Russo Ernő, győri árva dijas . törvényszerű feszült ernyedetlen jeles jó jeles jó kitűnő kitűnő jeles jeles 5-ik I. rendű Takács Zsiga törvényszerű feszült ernyedetlen kitűnő kitűnő jeles jó kitűnő jeles kitűnő jeles 3-ik jeles 10 Traviczky Károly, ismétlő . . törvényszerű változó csekély elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 12-ik I. rendű Wagner Károly törvényszerű szórakozott csekély elégséges elégséges elégséges jó elégséges elégséges elégséges elégséges 11-ik I. rendű Yukovics Jakab törvényszerű feszült hanyatló jeles jó elégséges elégséges jeles jeles elégséges jó 9-ik I. rendű Kimaradt: Girik János. Meghalt: Pallesch Pal. Ö§SZC8C11 14. III. OSITlLIBiN. H T e v e k Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latinnyelv Magyarnyelv Németnyelv Földrajz Történelem Számtan Természet­rajz Helyzetszám Általános sorozat / Arky Sándor dicséretes feszült kellő­jeles jeles kitűnő jó jeles jeles jeles jeles 9-ik 24 taiitárs között jeles Bei dl Doimo törvényszerű változó hanyatló jó elégséges jó jó elégséges elégséges elégséges elégséges 2 2-ik I. rendű Bichler János, JLangecker dijas dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles kitűnő­jeles kitűnő kitűnő­3-ik jeles Bors Pál dicséretes feszült ernyedetlen jeles kitűnő­kitűnő­jeles jeles jeles kitűnő­jeles 4-ik jeles 5 Gróf Csáky Manó törvényszerű változó csekély elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 2 4-ik I. rendű Cserner Károly, Langecker dijas dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő­7-ik jeles Dittrich Guido törvényszerű változó kellő­jó jó jó jó elégséges elégséges elégséges elégséges 21-ik I. rendű Dunst Nándor törvényszerű kellő­kellő jeles jó jó jó elég-séffes o o elégséges elégséges jó 19-ik I. rendű Guzmics István törvényszerű változó hanyatló jó elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges elégséges 2 3-ik I. rendű 10 Kár József dicséretes kellő­kellő­jeles jó jeles jeles jeles jó jó jó 12-ik I. rendű Ketosek Lipót ...... dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő­kitűnő kitűnő jeles kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő­1-ső kitűnő Labach György törvényszerű változó kellő­jeles jó jó jó elégséges elégséges jó jeles 16-ik I. rendű Lensch István dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles kitűnő 8-ik jeles Nagy István dicséretes feszült ernyedetlen jeles jeles kitűnő­jeles jeles jeles jó kitűnő 6-ik jeles 15 Ollinger Károly dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő­jeles jeles jeles jeles jeles kitűnő­kitűnő 5-ik jeles Pfeiffer József törvényszerű kellő­kellő jeles jó jó jó jó elégséges elégséges jó 18-ik I. rendű Ruttrich Pál törvényszerű kellő kellő­jeles jó jó jó jó jó elégséges jó 17-ik I. rendű Schwiglhofer Károly .... törvényszerű kellő hanyatló jeles jó jó jó elégséges elégséges elégséges elégséges 20-ik I. rendű Somogyi Gyula dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő­kitűnő kitűnő jeles kitűnő kitűnő kitűnő­kitűnő­2-ik kitűnő 20 Stiglitz József, Sleszl dijas . törvényszerű kellő­kellő­jeles jó jó jó jó jó jeles elégséges 14-ik I. rendű Szabó Lajos dicséretes kellő kellő jeles jó jó jó ^kitűnő­jeles jeles jó 11-ik I. rendű Szalay Antal törvényszerű kellő­kellő­jeles jeles jeles jó jeles jeles jó jeles 10-ik I. rendii Szalay István dicséretes kellő kellő jó jó jó jó jeles elégséges elégséges jeles 15-ik I. rendű Szita Sándor törvényszerű változó kellő jó jó jeles jó jó jó jó jeles 13-ik I. rendű Összesen 9 4. O nCTTüTTW AAT # y^JBlilJylJDiliAi. Hevek Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hiltán Latinnyelv Magyarnyelv Németnyelv Földrajz Számtan Ilelyzetszám Általános sorozat Babos István Barabás György Barilics Adolf Bejczy Sándor 5 Bertalanffy Antal Bieringer Artliur Bősze Antal Dafanek Jakab Deszkásy Boldizsár, győri árva dij. példás törvényszerű törvényszerű dicséretes törvényszerű dicséretes kevésbbé törvénysz. dicséretes dicséretes feszült feszült változó kellő szórakozott kellő szórakozott feszült feszült ernyedetlen kellő­csekély kellő­csekély kellő­csekély ernyedetlen ernyedetlen jeles jeles elégséges jeles elégséges jeles elégséges jeles kitűnő jeles jeles elégtelen jó elégtelen elégséges rosz jó kitűnő­kitűnő­jeles elégséges jeles elégséges elégséges elégtelen jeles kitűnő jó jó elégséges jó elégtelen jó elégtelen jó kitűnő­jeles kitűnő elégséges jeles elégtelen jó elégséges jeles kitűnő­jó jó elégséges jó elégtelen jó elégtelen jó kitűnő 7-ik 38tantárs közölt 8-ik 3 4-ik 12-ik 3 5-ik 18-ik 3 7-ik 11-ik 2-ik I. rendű I. rendű II. rendii I. rendű II. rendű I. rendű Hl. rendű I. rendű kitűnő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék