Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1920

A SOPRONI SZENTBENEDEKRENDI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM /• CL ÉRTESÍTŐJE AZ 1920—21. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : BOROSAY DÁVID TANKER, KIR. FŐIGAZGATÓ, FÓGIMN. IGAZGATÓ. SOPRON, 1921. NYOMATOTT A .SOPRONI HÍRLAP" KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék