Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1921

______ 1 1oS?l \C A SOPRONI SZENTBENEDEKRENDI SZT. ASZTRIK KATH. FŐGIMNÁZIUM À ÉRTESÍTŐJE / FT AZ 1921—22. ISKOLAI EVROL. KÖZZÉTESZI : BOROSAY DÁVID TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, FÖGIMN. IGAZGATÓ. •sr^ ­SOPRON, 1922. NYOMATOTT TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. - 1267..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék