Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1922

A SOPRONI SZENTBENEDEKRENDI SZT. ASZTRIK —•• KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922—23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : BOROSAY DÁVID TANKER. KIR FŐIGAZGATÓ, FÖG1MN. IGAZGATÓ. SOPRON, 1923. NYOMATOTT SOPRONI SAJTÓVÁLLALAT RT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. - 2198.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék