Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1923

A SOPRONI SZENTBENEDEKRENDI SZT.ASZTRIK KATH. FŐGIMNÁZIUM r FF ERTESITOJE AZ 1923—24.. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI : BOROSAY DÁVID TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, FÖG1MN. IGAZGATÓ. SOPRON, 1924. NYOMATOTT SOPRONI SAJTÓVÁLLALAT RT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. - 571. EsaaszaQ^as^aiasaQßzaQESsiQi ESI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék