Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1924

Vit Yt s <2 A SOPRONI SZENTBENEDEKRENDI SZT. ASZTRIK KATH. GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—25. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI BOROSAY DÁVID TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, G1MN. IGAZGATÓ. SOPRON, 1925. NYOMATOTT A SOPRONI SAJTÓVÁLLALAT RT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék