Katolikus leánygimnázium, Sopron, 1920

A SOPRONI SZENTORSOLYARENDI KATHOLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1920—21. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : SZIKLAI JENŐ I. IGAZGATÓ. SOPRON, 1921. NYOMATOTT A .SOPRONI HÍRLAP“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék