Katolikus elemi tanítóképző, polgári iskola, nőipariskola és elemi iskola, Sopron, 1927

A SOPRONI SZENT ORSOLYA-RENDI ROM. KATH. ELEMI TANÍTÓNÖKÉPZÖ, POLGÁRI ISKOLA, NÖIPARISKOLA ÉS ELEMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1927/28. TANÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdái möintézete Sopron.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék