Katolikus elemi tanítóképző, polgári iskola, nőipariskola és elemi iskola, Sopron, 1928

1929 JUL. 12. A SOPRONI SZENT ORSOLYA-RENDI ROM. KATH. ELEMI TANÍTÓNÖKÉPZÖ, POLGÁRI ISKOLA, NÖIPARISKOLA ÉS ELEMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1928/29. TANÉVRŐL. SOPRON, 1929. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdái műintézete.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék