Katolikus elemi tanítóképző, polgári iskola, nőipariskola és elemi iskola, Sopron, 1929

A SOPRONI SZENT ORSOLYA-RENDI ROM. KATH. ELEMI TANÍTÓNÖKÉPZÖ, POLGÁRI ISKOLA, NÖIPARISKOLA ÉS ELEMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1929/30. TANÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdái műintézete 1930

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék