Századok – 1977

Közlemények - Varsányi Péter István: Adalékok az 1848-as délvidéki harcokhoz 735/IV

Varsányi Péter István: ADALÉKOK AZ 1848-AS DÉLVIDÉKI HARCOKHOZ (Csernovics Péter-Vukovics Sebő—Kiss Ernő ismeretlen levelei) A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárának rendezése során értékesnek ígérkező iratköteg került kezünkbe. A mintegy négyszáz megsárgult okmány — a csatolt jegyzék szerint — „Mácsai és Kis Oroszi Csernovics Péter utolsó temesi gróf s az 1848-ik évben az országos belcsend helyre-állítására kirendelt telyhatalmú királyi biztos hátramaradt iratai". Az egyik lapon olvasható néhány sor arra utal, hogy a Csernovics­család levéltárának e része 1897-ben Lubinszky Ernő ajándékaként került gimnáziu­munkhoz. A Vasárnapi Újság 1892. 19. számában megjelent nekrológ Csernovics Péter (1810—1892) tanulmányainak színhelyeként csupán Pancsovát, Debrecent és Pozsonyt nevezte meg. Szeremlei Sámuel viszont ,,A hódmezővásárhelyi református egyház története" című könyvében (1927) mint a vásárhelyi gimnázium egykori tanítványát említi, bár ezt az adatot még nem tudtuk ellenőrizni. Tény viszont, hogy Pozsonyban a majdani vásárhelyi lelkész, a forradalom-szabadságharc egyik vezetője, Gaál Dániel (1796-1863) volt Csernovics nevelője. Nem járhatunk tévúton, ha valahol itt keressük az iratköteg iskolánkba kerülésének magyarázatát. Az iratok — keletkezésük idejét véve alapul - két nagy csoportra oszthatók: a) Az 1848-as kormánybiztosi tevékenység során keletkezett iratok: Csernovics Péter leveleinek, kiáltványainak fogalmazványai; Szemere Bertalan, Mészáros Lázár miniszterek levelei; Perczel Mór, Vukovics Sebő, Kiss Ernő, Jovics István tábornok, valamint Djordje Stratimirovic, br. Louis Piret altábornagy levelei; szerb (Zombor, Nagy­becskerek) és román kérvények, beadványok stb. b) A szabadságharc előtti és utáni korból származó személyes és hivatalos iratok: Arad vármegye követi megbízólevele 1843-ból; az 1843. évi országgyűlési szavazások jegyzetei; a Védegylet „Aláírási könyve" (1844); az 1847-es országgyűlés törvény­javaslatai, nyomtatványai; Batthyány Lajos 1847. ápr. 20-án és 1848. febr. 20-án kelt levelei; Kossuth Lajos 1848. jan. 14-i indítványa a Részek visszacsatolására, illetve Csernovics Péter 1849—51-iki fogságára vonatkozó iratok. Jelen közleményünkben csupán a kormánybiztos Csernovics Péter Vukovics Sebővei és Kiss Ernő ezredessel folytatott levelezését dolgozzuk fel. Bízunk benne, hogy ezzel az 1848—49-es magyar szabadságharc irodalmát néhány új adattal gazdagíthatjuk. 1 1848. április 26-án Batthyány Lajos miniszterelnök - Szemere Bertalan belügy­miniszter javaslatára - Csernovics Pétert nevezte ki Torontál és Bács megye kormány-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék