Századok – 1979

Tanulmányok - Bellér Béla: Az 1981/19-es forradalmak közoktatáspolitikája 183/II

202 BELLÉR BÉLA V. A volt középfokú oktatás. Csoportvezető : Hajtay Ferenc 1. Középiskolák. Osztályvezető: Révay József VI. Főiskolai oktatás. Csoportvezető: Fogarasi Béla. Helyettes csoportvezető: Kármán Tódor 1. Tudományos szakképzés, tudományos intézetek és könyvtárak. Osztályvezető: Mészáros Károly 2. Tanítóképzés. Osztályvezető: Farkas Sándor 3. Diákszociális ügyek. Adminisztratív vezető: Greszler Jenő. Megbízott: Haász Árpád VII. A szocializmus állami propagandája. Csoportvezető: Szabados Sándor 1. Tudományos propaganda. Osztályvezető: Varjas Sándor 2. Munkásfőiskola. Osztályvezető: Fogarasi Béla 3. Továbbképző tanfolyamok. Osztályvezető: Bresztovszky Ede 4. Ifjúmunkás propaganda. Osztályvezető: Boros F. László VIII. Zene, színház, irodalom és képzőművészet. Csoportvezető: Lukács György 1. Zene, művészet és színházak szocializálásából eredő ügyek: Reinitz Béla Az adminisztrációt vezeti: Bárány Gerő 2. Irodalmi ügyek. Osztályvezető: Balázs Béla. Az adminisztrációt vezeti: Kupcsay Felicián 3. Képzőművészet, múzeumok. Osztályvezető: Pogány Kálmán Az adminisztrációt vezeti: Nagy Árpád. IX. Szervezeti átalakítások előkészítése. Csoportvezető: Gönczi Jenő 1. Szervezeti átalakítások. Adminisztratív vezető: Bárdossy László 2. Személyi és dologi ügyek. Osztályvezető: Tóth István 3. Államosítási bizottság. Vezető: Nagy Endre 4. Átszervezés a népbiztosságon belül: Nóvák Sándor X. Sajtó. Csoportvezető: Lorsy Ernő 1. Pedagógiai folyóiratok és kiadványok 2. Ifjúsági folyóiratok. Osztályvezető: ifj. Gaál Mózes 5 0 A Közoktatásügyi Népbiztosság szervezeti felépítése az iskolarendszer olyan szoros egységét, a tanulmányi rend olyan szerves felépítettségét mutatja, amilyent a magyar közoktatás története addig még nem ismert. Az új ügybeosztás megőrzi a jogelőd minisztérium minden iskolafokot és iskolafajt felölelő, a szakoktatás egészére és a gyermekszociális ügyekre is kiterjedő jellegét, és megtartja annak olyan újonnan létesített ügyosztályait is, mint a szervezeti átalakulást előkészítő, a művelődéspolitikai és a pedagógiai ügyosztály. Az ügybeosztásban „volt" vagy „eddigi" megjelöléssel a megszűnő iskolák is szerepelnek, annakjeiéül, hogy a népbiztosság az elkerülhetetlen változásokat is simán, minden nagyobb megrázkódtatás nélkül akarta lebonyolítani. Minthogy a Tanács­köztársaság nem fokozatosan, hanem egy csapásra államosította a nem állami iskolákat, 5 0 A Közoktatásügyi Népbiztosság ügybeosztását Györffy Sándor A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban. Levéltári Közlemények, 1958. XIX. övf. 34. és a Vörös Újság, 1919. ápr. 5., 8. Új tavaszi seregszemle. Szakmunkásnevelés a Magyar Tanácsköztársaságban. Szerk. Székely Endréné. Bp. 1959. 53-54., OL VKM V-1919-27-89 és „Mindenki újakra ké­szül . . ." IV. k. Szerk. József Farkas. Bp. 1967. 766-767., 772-773. alapján közöljük.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék