Állami Klauzál gimnázium, Szeged, 1899

A SZEGEDI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGYMNASIUM MÁSODIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ Í899-1900-IK TANÉVRŐL. KÖZLI: DK- KÁRPÁTI KÁROLY, ID. IGAZGATÓ. SZEGED, NYOMATOTT VÁRNAY L KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék