Állami Klauzál gimnázium, Szeged, 1904

A SZEGED MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM HETEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1904— 1905-ik TANÉVRŐL. KÖZLI: KÁRPÁTI KÁROLY dr. IGAZGATÓ. w SZEGED, NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1905.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék