Székely Nép, 1922 (40. évfolyam, 1-103. szám)

1922-01-01 / 1. szám

nr ts í =o S m a (0 I N 1 I .ÍBI N Xtl © !> Sfi •M •H © O ©> SO €« «3) es «3 e3 Cen zurat 1 S, ALEM AM. 1. szám. Sft. Gheorghe. Sepsiszentgyprgy. XL évfolyam. Vasárnap, 1922. január 1. Előfizetési árak : Egész évre... 80 Lei Félévre .......... 40 Lei Negyed évre 20 Lei Egy hóra _ 8 Lei Egyes szám 1 Leu. Szerkesztőség: Si.'ada Stefan cel Mare utca (volt Csiki~u. 8. sz.) Előfizetéseket és hirde­téseket a kiadóhivatal vesz fel. Kiadóhivatal: Sepsiszentgyörgyőn Strada Stefan cel Mare utca (volt Csiki-u. 8. sz.) [Szerkesztőségi telefon száma: 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Megjelenik heíenkint kétszer: CSÜTÖRTÖKÖN és vasárnap. J\ Székely J\fép negyvenéves jubileumához NEGYVEN ÉV Egy emberöltő, egy átlagos emberélet... Sgy nemzet életében semmi; egy ember életében minden, végtelenség; egy Kisvárosi lapnál nagy-nagy esemény, szinte csoda. JUennyi hit, remény, munka, buzdiíás, méltatás, siker, meddőség; élet és halál... <A sajtó . . . JK legerősebb és a legközvetlenebb nagyhatalom, a legáltalánosabb iskola, a legszentebb és a legaljasabb intézmény. A, legbékésebb és a leguszitóbb indulat, a legnemesebb és a legnemtelehebb szándék, a jó és a rossz erősítője; a jó és a rossz üldözője. A legfőbb biróság és a legtitkosabb szövetség. A haza, a hazafias erények szószólója, a marxista világszédelgés hirdetője. »Napfény, mely mindenkire árad; sötétség, mely a legelemibb jogokat is tagadja. építőmester és bombaveíő. apostol és orgyilkos. Székely újság, a székelyek újsága. A székely fajiság szülötte, a székely­magyar testvériség ápolója. Volt-e rá szükség ? és van-e ? Jtégen azt mondták, nyelvében él a nemzet. »Aztán terjedt a nyelv és korcs lett a szellem. Ennek a kornak jelmondata lehet: szellemében él a nemzet. Székely lap, a székely szellem ébrentartója. A nemesség kötelez, igy véli a francia. »Am mi azt kiáltjuk, hogy velünk más is kiáltsa : A székelység kötelez í /mécs Bála. Ha Brassóba jár, ne sajnálja a fáradságot és tekintse meg vétel­kötelezettség nélkül női- és férfi divatcikkekben, szövetekben, női- ét férfi fehérnemüekben, ha­risnyákban stb. dúsan felszerelt raktárunkat KLEIN JÓZSEF ÉS FIA Brassó, KZolostor-To/tca, 24. (a, xóm. katli. templcmmal szemben.) XjegrolcsóloTo napi árals! O SÄ"* ©SST* Szolid, Islszolg'álás I mm* v i A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék