Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1900

A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900—1901. ISKOLAI ÉVRŐL. ☆ ÖSSZEÁLLÍTOTTA SÁNDOR JÁNOS GYMN. IGAZG.-TANÁR SZÉKELY-UDVARHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék