Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1905

.££é«i А SZ^ TÚRI , ’• ?, ÁUSMIUAC SEC! ,|fc. t loSZTÁLVU Ш^т UNITÁRIUS GYMNASIUM A 1 1905-1906, ISKOLAI ÉVRÍL. Összeállította : SÁNDOR JÁNOS GYMN. IGAZG.-TANÁR. j 'r^j’ гмш" ;"шГП1 '' ■*!­ŐZÉ KELYKEK ESZ TŰKON.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék