Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1906

V / / A SZÉKELYKERESZTÚRI / államilag segélyezett, vi osztályú UNITÁRIUS GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE A 2 1906-1907. ISKOLAI ÉVRŐL, /£*-ÖZP^. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: i 4v % s Á N D 0 R JÁNOS \5ьЛ GYMN. IGAZG.-TANÁR. ~Щ??( SZÉKEL YKERESZTÚEON.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék