Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1908

ä и ЛЛ/ßUtм~ Лгф*-' ш ' A SZÉKELYKERESZTÚRI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT VI OSZTÁLYÚ UNITÁRIUS GIMNÁZIUM Értesítője AZ 1908 1909. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : PAP MÓZES IGAZGATÓ. SZÉKELYKERESZTÚRON. =Ш1= =mt l NYOM. SZABÓ KÁLMÁN SZ.-KERESZTÚRON. =lHt==-.. ■ =tHU --------===== П

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék