Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1941

UNITÁRIUSEGYHÁZ. MAROSVÁSÁRHELYI TANKERÜLET. I N T ERNÁT U S. A székelykereszturi Unitárius, „Br. Orbán Balázs“ Gimnázium ÉVKÖNYVÉ AZ 1941/42. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 149-IK ÉVÉBEN. KÖZZÉTESZI: KILLYÉNI IMRE, IGAZGATÓ. ISKOLAFENNTARTÓ : A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ. SZÉKELYKERESZTUR. 19 4 2 KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA Székelykeresztur, Br. Orbán Balázs-u. 2. sz. — Telefon 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék