Unitárius gimnázium, Székelykeresztúr, 1942

UNITÁRIUS EGYHÁZ. MAROSVÁSÁRHELYI TANKERÜLET. I NTERNÁTUS. A SZÁZÖTVENÉVES SZÉKELYKERESZTURI UNITÁRIUS „Br. Orbán Balázs“ GIMNÁZIUM JUBILEUMI ÉVKÖNYVE AZ 1942/43. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: KILLYÉNÍ IMRE, IGAZGATÓ. ISKOLAFENNTARTÓ: A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ. SZÉKELYKERESZTUR, 19 43 KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA Székelykeresztur, Br. Orbán Balázs-u. 2. sz. — Telefon 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék