Állami tanítóképző, Székelykeresztúr, 1885

«ö\ i s o* (S Vo-. tu jyJ •;• ■: J] M IYI. A SZÉKELY-KERESZTÚRI KIR. ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET XT7\ ÉRTESÍTŐJE AZ 1885/6. ÉS /SŐ'Vj. /S/TOM/ ÉVEKRŐL. AZ IGAZGATO-TANACS MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE : BORBÉLY SÁMUEL, igazgató-tanár. DEESEN, NYOMATOTT DEMETER ÉS KISS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1887.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék