Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1886

r S Z É K E L Y-U DVARHE L Y I SI&ilTI imi Mil» XYI. ÉYI értesítője AZ 1886/7. ISKOLAI ÉV VÉGÉN. E^: SZÉKELY-UDVARHELY, BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1887. Ä

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék