Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1900

A SZEKELYOYARHELYI MAGY. KIR. ÁLL. FŐREÁLilSKOLiA XXX. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1900—1901. ISK ÉVRŐL. KÖZLI: Dr Solymossy Lajos, K1R. IGAZGATÓ. SZÉKELY-UDVARHELYTT, NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1001.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék