Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1905

A SZÉKELYUDVARHELYI MAGYAR KIR. ÁLL. FŐREÁLISKOLA XXXV. ÉVI Értesítője AZ 1905— 190G. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: DR- SOLYMOSSY LAJOS, KIR. IGAZGATÓ. SZÉKELYUD V ARHELYT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék