Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1906

A SZÉKELYUDVARHELYI MAGYAR KIR. ÁLL. FŐREÁLISKOLA XXXVI. ÉVI Értesítője AZ 190G—1907. ISKOLAI ÉVRŐL. CD CD KÖZLI: DR SOLYMOSSY LAJOS, KIR. IGAZGATÓ. SZÉKELYUDVARHELYT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék