Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1910

A SZÉKELYUDVARHELYI MAGYAR KIR. ÁLL. FÖREÁLISKOLA XL ÉVI Értesítője AZ 1910—1911. ISKOLAI ÉVRŐL. □ V CD KÖZLI DR- SOLYMOSSY LAJOS, IGAZGATÓ SZÉKELYUDVARHELY NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék