Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1870

Figyelmeztetés. Szab. kir. Székesfehérvár városa s környékének polgárai ked­vesen veendik a hirt, mely szerint a fehérvári városi alreáltanoda fő reáltanodává alakítatván, ennek első (4-ik) osztálya már a jövő 1871|72-ik tanévben tettleg életbe lép.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék