Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1887

SZÉKESFEHÉRVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐR EÁ KIS KO KA AZ 1887—88-1K TANÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 34. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE JD'x. JÓZSEF, KIRÁLYI IGAZGATÓ. SZÉKESFEHÉRVÁROTT. NYOMATOTT A „SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS VIDÉKE KÖNYVNYOMDÁJÁÉBAN. isse.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék