Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1894

ZÉKESFEHERVÁRI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ül eSIfIliiül AZ 1894 95-IK TANÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 41-IK ÉVÉBEN. — SZERKESZTETTE DR. KUTHY JÓZSEF, KIKÁI'YI IGAZGATÓ. S Z É K E S F E lí É R V Á K, A „SZÉKESFEHÉRVÁR és VIDÉKE" KÖNYVNYOMDÁJA. 18J>5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék