Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1900

л SE- ÉKES FE H ÉRV/..Rí /А^AQY_AR KIRÁLYI jÁIilxД JWI FŐREjkItlSKÖltД ÉVI KK’TKSiTV.IK <AZ 1900 - 1901-IK T/JVÉVRÓk /и i \ T к к к -г «-IK Hívébe^ SZERKESZTETTE: DR KUTHY JÓZSEF, KIRÁLYI IGAZGATÓ. SZÉKESFEHÉRVÁROTT. NYOM. OSITÁRI KŐ- és KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék