Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1901

=^2 л székesfehérvári n a g y a r királyi Állami förealiskola ÉVI ÉRTESÍTŐJE r // AZ 190H902-IK TANÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 4Ö-IK ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE : DR. KUTHY JÓZSEF, JSSSX . KIRÁLYI IGAZGATÓ, l. __iíS'-­SZÉKESFEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT ESITARI KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ........................- -■■■■ ^ 1902. ■ ■ ч '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék