Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1902

a SZÉKESFEHÉRVÁRI MAGYAR KIRÁLYI Állami föreAliskola ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1902-1903-1К TANÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 49-IK ÉVÉBEN. m ri—SSSK SZERKESZTETTE: DR. KUTHT JÓZSEF, aSZ-'-í^ KIRÁLYI IGAZGATÓ. ......■ '■■■■■■■’ SZÉKESPEHÉRUÁKOTTi =*===­NYOMATOTTCS1TÄKI KŐ-ÉS KÖ/lYVNYOflDÄJÄBRN ...........................' ■"— 1903. ■■■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék