Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1904

H SZÉKESFEHÉRVílRI mflSVHR KiRÖbVI ЙЬЬНГШ fŐREflblSKObfl évi éRTesíTö^e AZ 1004 - 1005. CfltléVRŐh, az incézeu FenátiiiflSflnflK зык éuéBen. szerkeszcecüe: Dr. KllTHV 3ÓZS6F ISHZSHCÓ. 5ZÉKESFEHÉRWP. NYOMATOTT C5ITÄRI KŐ- ÉS KÖN^VNyOMDAI INTÉZETÉBEN 1905.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék