Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1907

Az 1908—9. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. (A dilit betűvel szedett könyveket most vezetjük be. A római szám a kötetet, az arab szám a kiadást jelenti.) I Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Dénes-Roboz, Magyar nyelvtan I. Négyesy, Magyar olvasókönyv I (2). Endrei-Szele, Német nyelvkönyv I (6). Lasz S., Földrajz I (3). Kogutovicz, Atlasz I (6). Szuppán-Péch, Számtan I (6). Paszlavszky, Kis természetrajz I (3). Szuppán-Szirtes, Planimétria (3). Vajda, Szépírási minták. II Osztály. Róm. kath., kis katekizmus. Pokorny, O-szövets. bibliai tört. (3). Dénes-Roboz, Magyar-nyelvtan II. Négyesy, Magyar Olvasókönyv II (2). Endrei-Szele, Német nyelvk. I (6). Lasz S., Földrajz a II-III o. számára (2). Kogutovicz, Atlasz II (4). Szuppán-Péch, Számtan II (6). Paszlavszky, Kis természetrajz II. Szuppán-Szirtes, Stereometria (2). Vajda, Rondírás. III Osztály. Róm. kath., kis katekizmus. Pokorny, Uj-szövets. bibliai tört. (3). Dénes-Roboz, Rendsz. magyar nyelvtan. Négyesy, Magyar olvasókönyv III (2). Endrei, Német nyelyk. II (3). Theisz, Francia olv. és gyakorló I (3). Marczali-Andor, Magyarorsz. tört. I. Lasz S., Földrajz a II-III o. szám. (2). Kogutovicz, Atlasz III. Szuppán-Péch, Számtan II (6). Kemény X. F., Kísérleti fizika I. Kiss E. János, Constr. planim. (3). IV Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Pokorny, Kath. kisebb szertartástan. Bartha-Prónay, Stilisztika (2). Arany-Lehr, Toldi (12). Endrei, Német nyelvkönyv II (3). Theisz, Kis francia nyelvtan (2). Theisz, Francia olv. és gyak. II (2). Marczali-Andor, Magyarorsz. tört. II. Kemény X. F., Kísérleti fizika II. Kőnig-Beke, Algebra (5). Kiss E. János, Constr. planim (3). V Osztály. Pokorny, Kér. kath. hittan. Riedl, Rhetorika (6). Heinrich, Német tan- és olv. к. I (8). Fleisachher-Kárpáti, Ném. nyelvt. (3). Orosz Alajos, Német stilus-gyakorlat (2). Hofer, Rendsz. francia nyelvt. (4). Ehhez gyakorló könyv. Macher Ede, Francia olvasó I. Varga Ottó, Világt. I (4). Kogutovicz, Tört. atlasz. I. Abel Lévay, Mértan I (5). Kőnig-Beke, Algebra (5). Paszlavszky, Növénytan (2). Hankó, Kémia és ásványtan I. (Folytatás a boríték hátsó lapjának belső oldalán.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék