Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1911

Az 1912—13 tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. (A dűlt betűvel szeclettet most vezetjük be. A római szám a kötetet, az arab szám a kiadást jelenti.) I Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Dénes-Roboz, Magyar nyelvtan I. Négyesy, Magyar olvasókönyv I. (3). Schuster-Kelemen, Rudolf Dürers Kinderjahre I. Lasz S., Földrajz I. (3). K őrösi-Ko zma,' Atl asz. Szuppán Péch, Számtan I. (7). Paszlavszky, Kis természetrajz I (3) Szuppán-Szirtes, Planimetria (3). Vajda, Szépírási minták. II Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Aubermann, kath. isk. biblia I. Pokorny, O-szövets. bibliai tört. (6 . Dénes-Roboz, Magyar nyelvtan II. Négyesy, Magyar olvasókönyv II (2). Endrei-Szele, Német nyelvkönyv I (7). Lasz S., Földrajz a II-III o. szám. (3.) Körösi-Kozma, Atlasz. Szuppán-Péch, Számtan II (7;. Paszlavszky, Kis természetrajz II (3). Szuppán-Szirtes, Stereometria (2). Vajda, Rondírás. III Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Aubermann, Kath. isk. biblia II. Pokorny, Uj-szövetség bibliai tört. (4). Dénes, Rendsz. magyar nyelvtan. Négyesy, Magyar olvasókönyv III (2). Endrei-Szele, Német nyelvkönyv II (4). Theisz, Francia olv. és gyakorló I (4). Varga Ottó, Magyarok története I (3) Lasz S., Földrajz a II-III o. szám. (2) Körösi-Kozma, Atlasz. Szuppán-Péch, Számtan II (7). Kemény X. F., Kisérleti fizika. Kiss E. János, Constr. planim. (3). IV Osztály. Róm. kath, kis katekizmus. Pokorny, kath. kisebb szertatástan. Bartha-Prónay, Stilisztika 2). Arany-Lehr, Toldi (12). Endrei-Szele, Német nyelvk. II (4.) Theisz, Francia olv. és gyak. I (4). Varga Ottó, Magyarok története II (4) Kemény X. F., Math, és fiz. földrajz. Borosay J., Algebra (4). Kiss E. János, Const, planim. (3) V Osztály. Matuszka Mihály, Kér. kath hittan. Riedl, Rhetorika (7). Heinrich, Német tan- és olv. k. I (8\ Fleischhacker-Kárpáti, Néni. nyelvi. (3), Orosz Alajos, Ném. stilus-gyakorlat (4). Hofer, Rendsz. francia nyelvt. (4). Macher Ede, Francia olvasó I (2). Varga Ottó, Világtört. I (5). Kogutowicz, Tört. atlasz. I (8/ Abel-Lévay, Mértan I (6), Kőnig-Beke, Algebra (6), Paszlavszky, Növénytan (2). Hankó, Kémia és ásványtan I. (Folytatás a boríték hátsó lapjának belső oldalán.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék