Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1912

Az 1913—14. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. (A dűlt betűvel szedettet most vezetjük be. A római szám a kötetet, az arab szám a kiadást jelenti.) I. Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Dénes-Roboz, Magyar nyelvtan I. Négyesy, Magyar olvasókönyv I. (3) Schuster-Kelemen, Rudolf Dürers Kinderjalire I. I^asz S., Földrajz I. (5). Körösi-Kozma, Atlasz. Suppán-Péch, Számtan I. (7). Paszlavszky, Kis természetrajz I (3) Suppán-Szirtes, Planimetria (4). Vajda, Szépírási minták. Ií. Osztály. Róm. kath. kis. katekizmus. Aubermann, kath. isk. biblia 1. Pokorny, O-szövets. bibliai tört. (0). Dénes-Roboz, Magyar nyelvtan 11. Négyesy, Magyar olvasókönyv 11 (2). Schuster-Kelemen, Rudolf Dürers Kinderjahre I. Lasz S., Földrajz a II-III o. szám. (4). Körösi-Kozma, Atlasz. Suppán-Péch, Számtan II (7). Paszlavszky, Kis természetrajz II (2). Szuppán-Szirtes, Stereometria (3). Vajda, Rondirás. Ili. Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Aubermann, kath. isk. biblia 11. Pokorny, Uj-szövetség bibliai tört. (4). Dénes, Rendsz. magyar nyelvtan. Négyesy, Magyar olvasókönyv III (2). Endrei-Szele, Német nyelvkönyv ll (4) Theisz, Francia oiv. és gyakorló I. (4) Varga Ottó, Magyarok története I (7) Lasz S., Földrajz a 11—III o. szám. (2) Körösi-Kozma, Atlasz. Suppán-Péch, Számtan 11 (7). Kemény X. F., Kísérleti fizika. Kiss E. János, Constr. planim. (3). IV. Osztály. Róm. kath. kis katekizmus. Pokorny, Kath. kisebb szertartástan, Bartha-Prónay, Stilisztika (2). Arany-Lehr, Toldi (12). Endrei-Szele, Német nyelvk. II. (4). Theisz, Francia olv. és gyak. I (4). Varga Ottó, Magyarok története II. (7) Kemény X. F., iMath. és fiz. földrajz. Borosay J., Algebra (4). Kiss E. János, Const, planim. (3). V. Osztály. Matuszka Mihály, Kér. kath. hittan. Riedl, Rhetorika (7). Heinrich, Német tan- és olv. k. I (8). Fleischhacker-Kárpáti,Ném. nyelvt.(3 / Orosz Alajos, Ném.stilus-gyakorlat(4). Hofer, Rendsz. francia nyelvi. (4). Macher Ede, Francia olvasó I (2). Varga Ottó, Világtört. I. (5). Kogutowiez, Tört. atlasz. I (8). Borosay, Mértan /. Borosay, Algebra (4). Paszlavszky, Növénytan (3). Hankó, Kémia és ásványtan I. (Folytatás a boríték hátsó lapjának belső oldalán.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék