Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1939

LEANYG I MNAZIUMANAK HUSZONHARM ADIK ÉVKÖNYVE AZ 1939—40. ISK. ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MARON ISTVÁN igazgató, tanügyi főtanácsos. SZÉKESFEHÉRVÁR SZAB. KIR. VÁROS ÁRPÁDHÁZI BOLDOG MARGIT NYOMATOTT DEDRECZENI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZÉKESFEHÉRVÁROTT 1940.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék