Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1941

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET V SZÉKESFEHÉRVÁR SZAB. KIR. VÁROS ÁRPÁDHÁZI BOLDOG MARGIT LEÁNYGIM NÁZIUMÁNAK HUSZONÖTÖDIK ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. ISK. ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MARON ISTVÁN tanügyi főtanácsos, gimn. igazgató. NYOMATOTT DEBRECZENI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZÉKESFEHÉRVÁROTT 1942.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék