Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1941

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR SZAB. KIR. VÁROS ÁRPÁDHÁZI BOLDOG MARGIT LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1941 42. ISK. ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MARON ISTVÁN tanügyi főtanácsos, gimn. igazgató. HUSZONÖTÖDIK NYOMATOTT DEBRECZENI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZÉKESFEHÉRVÁROTT 1942.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék