Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1942

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR SZAB. KIR. VÁROS ÁRPÁDHÁZI BOLDOG MARGIT LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK HUSZONHATODIK ÉVKÖNYVE AZ 1942—43. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : Dr. vitéz SZARKA GÉZA gimn. igazgató. NYOMATOTT DEBRECZENI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZÉKESFEHÉRVÁROTT 1943.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék