Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1946

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR TH3. VÁROS ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1946—47. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 30. ÉVÉBEN. KÖZZÉTESZI: Dr. SZARKA GÉZA IGAZGATÓ. NYOMATOTT DEBRECZENI ISTVÁN K Ö H Y V N Y O M D ÁJ Á B A N SZÉKESFEHÉRVÁROTT 1947-BEN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék